MAIN MENU
Latest Topics
  InsaniaMU Season 6 (MU Online 2014) - Rankings
| Rankings
Characters - Guilds - Gens - PVP Ranking - Devil Square
| INSANIAMU TOP 100
1 GOODFINGER Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Dimension Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 5, Grand Resets 104
 
2 OFWako Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 1
Com: 32,767 Resets 24, Grand Resets 101
 
3 YeSorNo Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Blade Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 29, Grand Resets 72
 
4 CmdrBRAVO Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 16, Grand Resets 71
 
5 PYRO66 Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 5, Grand Resets 68
 
6 SuperGoku Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 7, Grand Resets 65
 
7 baguito3 Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 64
 
8 Trunks Str: 32,757 Vit: 32,756 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,756 Eng: 32,756 Level 400
Com: 32,767 Resets 8, Grand Resets 62
 
9 MickeL Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 61
 
10 1112 Str: 32,000 Vit: 32,000 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 25,000 Eng: 32,000 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 58
 
11 UnokELF Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
High Elf Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 1
Com: 32,767 Resets 51, Grand Resets 54
 
12 bosss5 Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 44, Grand Resets 53
 
13 Mortu Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 26, Grand Resets 51
 
14 BLACKMAGIC Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 20, Grand Resets 51
 
15 xD3viL08x Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 45, Grand Resets 49
 
16 POTAngina Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 13, Grand Resets 49
 
17 MgElite Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 52, Grand Resets 47
 
18 yeojMG Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 24, Grand Resets 47
 
19 PalaboY Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 28, Grand Resets 46
 
20 D-oLd_mAn! Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,745 Level 400
Com: 32,767 Resets 4, Grand Resets 46
 
21 Farmers Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 50, Grand Resets 44
 
22 NewLoKiMG Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 12, Grand Resets 44
 
23 Cocopuck Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Magic Gladiator Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 50, Grand Resets 43
 
24 SINNER Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 41
 
25 LoDitRiMau Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 20, Grand Resets 39
 
26 freakazoid Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 18, Grand Resets 39
 
27 BIackSun Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Grand Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 23, Grand Resets 37
 
28 M1rage Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Dimension Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 12, Grand Resets 37
 
29 SamePro Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 0, Grand Resets 37
 
30 CH0PPER Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 112, Grand Resets 36
 
31 SPECIES Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
High Elf Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 2, Grand Resets 36
 
32 WaLLyShoW Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 36
 
33 AvengeRMG Str: 32,767 Vit: 32,762 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,766 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 34
 
34 Chos3nOne Str: 32,671 Vit: 32,756 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 1
Com: 0 Resets 673, Grand Resets 33
 
35 ForCrediTs Str: 30,000 Vit: 30,000 PK Level: Hero
Magic Gladiator Agi: 30,000 Eng: 30,000 Level 400
Com: 32,767 Resets 2, Grand Resets 33
 
36 TOROGI22 Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 3, Grand Resets 32
 
37 [Allessya] Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Grand Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 2, Grand Resets 32
 
38 BaByKrAm Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 30,656 Level 400
Com: 0 Resets 124, Grand Resets 31
 
39 VodkaBlue Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 34, Grand Resets 31
 
40 ThraskO Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 0, Grand Resets 31
 
41 NeezA Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 66, Grand Resets 29
 
42 Vegetta Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 6, Grand Resets 29
 
43 Graffiti Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 151, Grand Resets 28
 
44 MaiYeuVk Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Blade Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 6, Grand Resets 28
 
45 K1LLERS Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Fist Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 1, Grand Resets 28
 
46 meteoro Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 15, Grand Resets 27
 
47 XxOMhIExX Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 0, Grand Resets 27
 
48 [32] Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Grand Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 44, Grand Resets 26
 
49 KING18 Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 24, Grand Resets 26
 
50 ROYALBLOOD Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Grand Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 10, Grand Resets 26
 
51 MiTzZ Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 2, Grand Resets 26
 
52 Wingmage Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Grand Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 78, Grand Resets 25
 
53 oXino Str: 32,726 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 35, Grand Resets 25
 
54 Usee*Daddy Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Grand Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 8, Grand Resets 25
 
55 IronHide Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 118, Grand Resets 24
 
56 [bRYLmG] Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 18, Grand Resets 24
 
57 lordMGROCK Str: 32,298 Vit: 32,643 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 31,147 Eng: 32,099 Level 400
Com: 32,767 Resets 26, Grand Resets 23
 
58 KUPU Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 1, Grand Resets 23
 
59 Silhig Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 0, Grand Resets 23
 
60 trEkkEr Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 0, Grand Resets 23
 
61 Toris Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Blade Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 37, Grand Resets 22
 
62 mitzukira Str: 32,767 Vit: 32,000 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,000 Level 400
Com: 32,767 Resets 26, Grand Resets 22
 
63 *_Mr.Ken_* Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Grand Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 25, Grand Resets 22
 
64 LOAD Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Blade Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 12, Grand Resets 22
 
65 Hypnotized Str: 32,767 Vit: 32,213 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,461 Level 400
Com: 0 Resets 10, Grand Resets 22
 
66 gLeriampz Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 9, Grand Resets 22
 
67 KevS Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 22
 
68 JrYukimaru Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 52, Grand Resets 21
 
69 Brax Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 23, Grand Resets 21
 
70 TheuseD Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 12, Grand Resets 21
 
71 MasterHH Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 9, Grand Resets 21
 
72 cute08 Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Blade Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 3, Grand Resets 21
 
73 PicaChu Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 9, Grand Resets 20
 
74 lRosesl Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 3, Grand Resets 20
 
75 Haurus Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Blade Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 20
 
76 SOMMER Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Dimension Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 0, Grand Resets 20
 
77 MarianR Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Dimension Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 0, Grand Resets 20
 
78 SiXmEhArD Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Dimension Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 0, Grand Resets 20
 
79 PKierzZ Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Grand Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 55, Grand Resets 19
 
80 LordMGic Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 32, Grand Resets 19
 
81 Yephets Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 4, Grand Resets 19
 
82 4CrediTs Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 19
 
83 MrRocKsTar Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 19
 
84 Uranium Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 19
 
85 420canabis Str: 32,700 Vit: 31,103 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,764 Eng: 31,586 Level 400
Com: 32,767 Resets 33, Grand Resets 18
 
86 xRoMhinEx Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 27, Grand Resets 18
 
87 Natassa Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Dimension Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 5, Grand Resets 18
 
88 Muznii Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 5, Grand Resets 18
 
89 PrinceLVL Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 2, Grand Resets 18
 
90 DaNzMG Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,749 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 0, Grand Resets 18
 
91 astute0van Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 43, Grand Resets 17
 
92 GhostRider Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Magic Gladiator Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 10, Grand Resets 17
 
93 Xra1ken21x Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 8, Grand Resets 17
 
94 BRIGANDINE Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Dimension Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 7, Grand Resets 17
 
95 LovelyRed Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Blade Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 0 Resets 5, Grand Resets 17
 
96 WaveRSX Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 3, Grand Resets 17
 
97 BlueMagiC Str: 32,004 Vit: 32,017 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,001 Eng: 32,004 Level 400
Com: 32,767 Resets 1, Grand Resets 17
 
98 FastiesPK Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Dimension Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 73, Grand Resets 16
 
99 DIETHIR Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,767 Level 400
Com: 32,767 Resets 37, Grand Resets 16
 
100 Kalamares Str: 32,767 Vit: 32,767 PK Level: Hero
Duel Master Agi: 32,767 Eng: 32,000 Level 1
Com: 0 Resets 31, Grand Resets 16
 
Next Scheduled Update for Rankings is on Apr 19, 2014 02:43 AM
Server Time : 02:15:10


   Forgot your password?

About Us | Register | Terms of Service | MU Online 100x EXP | MU Online Season 3

Visit our community forum. Discuss, chat and have fun with friends! Donate and get credits for the webshop Buy great full option items, change name, change class and more! Vote and get rewarded with Webshop Credits Vote and get rewarded with Webshop Credits Feel the power of the Uber Evil Set. Donate for it and help the server!